Sluwe vos.

0
413

De Kleine vos (Aglais urticae) is gelukkig nog een algemene standvlinder die verspreid over het hele land voorkomt. Allerlei plaatsen waar voldoende nectar te vinden is kun je ze zien, zoals tuinen, parken, uiterwaarden, bosranden, ruigten en bermen. Het is ook niet verwonderlijk dat in ons overbemeste Nederland de Kleine vos het goed doet. Zijn waardplant is de Grote brandnetel  (Urtica dioica) en die groeit op veel plaatsen. Het mannetje houdt vanaf het middaguur een territorium bezet en probeert een langskomend vrouwtje te lokken. De eieren worden in groepen afgezet op onderkant van de bladeren. De jonge rupsen leven in spinselnesten die gemakkelijk te vinden zijn op de waardplant. Toch wel sluw van de Vos om een prikkelende plant uit te zoeken voor zijn kroost.