Roekeloos gedrag.

0
561

De Roek (Corvus frugilegus) is vrijwel even groot als een Zwarte kraai, ongeveer 46 cm lang. Het verenkleed is zwart met een mooie blauwige metaalglans. De snavel is ook zwart, iets naar beneden gebogen. Een volwassen Roek heeft een kale snavelbasis en is grijze huid zichtbaar. Het bovendeel van de poten is met wat veren bekleed. Van alle kraaiachtigen heeft alleen de Roek een "broek". Ondanks de soms luidruchtige geluiden behoort de Roek tot de zangvogels. Maar de Roek heeft ook nog een groot aantal liefelijke geluiden tot zijn beschikking. De Roek was ernstig bedreigd. Het dieptepunt van de stand van de Roek was rond 1970, toen er in Nederland nog maar 11.000 broedparen werden geteld. De teloorgang werd veroorzaakt door (on)opzettelijke vergiftiging en moedwillige verstoring. Thans geldt dit niet meer (in die mate). Alhoewel de Roek een bij de Vogelwet van 1936 een volledige beschermde vogel is in Nederland, worden ze nog niet zelden in verscheidene gemeenten moedwillig verstoord, hetgeen zonder een vergunning van het ministerie strafbaar is. Het is dan ook zaak om vervolging van Roeken in Nederland direct bij de daarvoor bestemde instanties te melden. Het komt zelfs wel voor dat instanties aan klagende vogelliefhebbers meedelen dat voor het verjagen van Roeken een vergunning is verkregen, terwijl later blijkt dat dit niet het geval is. Dat is wat je noemt roekeloos gedrag.