Klaprozen.

0
69

Klaprozen zijn opvallende en zeer kenmerkende planten voor het agrarisch gebied. Toch zie je ze heel weinig en als je ze ziet staan ze in bermen van snelweg, spoorlijn, wegen en bouwterreinen. Natuurlijk ook mooi maar door het hedendaagse intensieve landbouwgebruik, herbiciden en zware bemesting hebben gezorgd voor de achteruitgang van de Klaproos als akkerplant. Hele generaties groeien op die niet beter weten dat graanakkers alleen maar kleurloos groen zijn. Daarom is het goed dat er akkeronkruidenreservaten zijn om te laten zien hoe het was en hoe het ook anders kan! Stichting het Limburgs Landschap heeft in het Middenlimburgse bij het Schrevenhof, Reigersbroek en Linnerveld een aantal akkers in eigen beheer. Hier wordt op milieubewuste wijze graan geteeld. Door geen onkruidverdelgers en beperkt organische mest te gebruiken, krijgen vroeger talrijke akkerkruiden er weer een kans. Voor mij persoonlijk zijn klaprozen dan ook een uiting van liefde en respect voor het akkerland.