Happy badger day.

0
354


Rustig zittend op de bank kreeg ik een mailtje met goede
foto's van een dode Das (Meles meles) die binnen de Gemeente Roerdalen in
Midden-Limburg was doodgereden. Bij deze hartelijk bedankt voor deze trieste
maar waardevolle melding!


Eenmaal
ter plekke was de Das blijkbaar al door iemand anders opgeraapt. In het
verleden zijn hier ook al eens Dassen doodgereden maar dat was alweer heel lang
geleden. De Vlootbeek gaat hier onder de provinciale weg N247 door. Dit stuk
asfalt is een echte barrière voor dieren die langs de beek op willen lopen. Het
Waterschap Roer en Overmaas gaat de, in het verleden rechtgetrokken, Vlootbeek
weer laten hermeanderen. Dit betekent dat de beek weer de plek in het landschap
krijgt die ze verdient. Hierdoor wordt ze weer zeer aantrekkelijk voor allerlei
dieren waaronder ook de Das. Voor 1960 waren er in de zeer directe omgeving van
de Vlootbeek verschillende bewoonde dassenburchten maar die zijn helaas door
ruilverkaveling, bungalowbouw, vergravingen aan de burchten door jacht, stroperij,  vernield en of verdwenen.
Dat de Das na al die jaren zijn neus weer heeft laten zien bij
de Vlootbeek is dan ook bewonderenswaardig. Na een kleine mailwisseling met een
paar instanties blijkt dat in de herinrichtingsplannen van de Vlootbeek ook
rekening is gehouden met het opheffen van barrières zoals bij deze Provinciale
weg. Er komt een loopplank in de duiker onder de N274. Gelukkig maar. Zo
worden hier verkeersslachtoffers in de toekomst voorkomen. Het herstel van de
beek en het oplossen van de barrières zijn een extra steuntje in de rug om de
versnipperde dassenpopulatie in Midden-Limburg
weer verder te herstellen.

Eenmaal weer thuis in de achtertuin zit ik op
het terras te genieten van het zonnetje. Er is geen vuiltje aan de lucht maar
wel een bewegend stipje. Het is een Buizerd van het Landgoed die trekt weer miauwend
zijn thermiek rondjes hoog in de lucht.  Dan
gaat de bel, er staat iemand voor de deur. Met een gezicht dat boekdelen van
slecht nieuws spreekt, lopen we zwijgend naar de auto en rijden richting de
plek des onheil. Na bijna 25 jaar dat ik mij bezig hou met Dassen kan ik er nog
steeds niet aan wennen om een Das levenloos naast het asfalt te zien liggen. In
een poging om hier iets aan te veranderen heb ik dit jaar aan de Gemeente
Roerdalen gevraagd om een digitale kaart van onze gemeente te krijgen. Al mijn
waarnemingen van verkeersslachtoffers, dassenwissels die asfalt wegen kruisen, van die 25 jaar, staan nu op die kaart. Met deze analyse kaart in de hand kun
je in een opslag zien waar de logische dassenroutes en  knelpunten liggen binnen de Gemeente
Roerdalen. In het verleden gebeurde het regelmatig dat er wegen werden
gereconstrueerd. Achteraf bleek dat ik dat niet wist en de Gemeente op zijn
beurt wist niet waar een dassenknelpunt is. Dat zijn dan pijnlijke gemiste
kansen. Het is namelijk niet goedkoop om een dassenvoorziening aan te leggen
zeker in deze financieel moeilijke tijden. In het verleden werden een aantal  knelpunten redelijk vlug aangepakt zoals de
foto's, bij de weg tussen Paarlo en Vlodrop, uit 2008.

Met veel stof werd in de vroege ochtend het asfalt met een asfaltzaag vakkundig doorgezaagd. Altijd mooi om naar te kijken! De grond in de gleuf werd er uitgegraven, dassentunnel erin,  daarna werd het met grond dicht gegooid en daarna weer geasfalteerd. En klaar is de dassentunnel. De tunnel werd direct door de Dassen gebruikt. En zo was iedereen tevreden!

Vanwege de heersende financiële crises en de daarbij behorende bezuinigingen zal de Gemeente Roerdalen er voorlopig niks aan doen om te voorkomen dat op de Grote Bergerweg Dassen worden doodgereden. Dat wil niet zeggen dat de Gemeente niks wilt doen! Als er zich de gelegenheid voordoet dat de weg een groot onderhoud krijgt wordt de dassenvoorziening vroegtijdig in de plannen van een wegreconstructie mee genomen. Dat scheelt dat heel veel geld, tijd maar ook ergernis bij beide partijen. De plek des onheil is een geluk bij een ongeluk een bekende oversteeklocatie.

De zwarte pijl op een detailkaartje van de Dasknelpuntenkaart geeft het recente onderstaande verkeersslachtoffer aan op een bekende oversteekplaats. Net als bij de Vlootbeek/N274 geeft ook dit verkeersslachtoffer hier aan, dat de Dasknelpuntenkaart niet uit de lucht is gegrepen. In het verleden was er nooit sprake van onwil maar wel van onwetendheid bij de Gemeente Roerdalen. Nu dat probleem is ieder geval met deze kaart opgelost. Helaas staat de Grote Bergerweg voorlopig nog niet in de gemeentelijke planning voor een wegreconstructie. Maar slag een is gewonnen, de Gemeente Roerdalen krijgt mijn Dasknelpuntenkaart  en daardoor weten ze nu op voorhand waar toekomstig werk aan de winkel is. Hopelijk trekt de crises in Nederland weer een beetje  bij. Het kan toch niet zo zijn dat de moeizaam herstellende dassenpopulatie  en de inspanningen van al die jaren noeste arbeid teniet wordt gedaan door het Haagse beleid. Uiteraard roep ik de lezers op om dode Dassen te blijven melden zodat er, crises of niet, gerichte beschermingsmaatregelen kunnen worden ondernomen. Ook voor de Grote Bergerweg hou ik de vinger aan de pols.  Hoe meer verkeersslachtoffers er vallen hoe groter de urgentie wordt om dit probleem met een fauna voorziening op te lossen! Het kan dan ook geen kwaad om vanuit het veld af en toe een duidelijk signaal af te geven naar de Gemeente raad. Voor de Gemeente Roerdalen, maar dat geldt voor alle gemeentes, beslist uiteindelijk toch de Gemeente raad  hoe en waar de beschikbare budgetten worden ingezet. Pas als de eerste dassentunnel onder de Grote Bergerweg in de grond gaat, komt de verlossing nabij en dan wordt het pas een echte "O happy badger day…….".