Goudgele voorjaarsbode.

0
323
Elk jaar na de winter kijk ik er weer naar uit naar het kornoelje geel in het Roerdal. Gele kornoelje (Cornus mas) bloeien op kaal hout. De afzonderlijke bloemetjes moeten het niet van hun formaat hebben, maar juist van de massaliteit waarmee ze bloeien. Een overvloed die elke struik als het ware overdekt met een opvallende goudgele waas. Gele kornoelje begint meestal half februari te bloeien. Het weer moet wel meewerken. In strenge winters kan dit begin lang uitgesteld worden, soms wel tot half maart. Het groene chlorofyl in de jongste twijgen zorgt ervoor dat direct geprofiteerd kan worden van de eerste zonnewarmte.  De eerste gele bloemknopjes vormen dan ook een duidelijk teken dat de lente aanstaande is.  De bloemetjes van de Gele kornoelje zijn niet meer dan een halve centimeter groot. Vier piepkleine, driehoekige bloemblaadjes. Vier roomgele meeldraden steken er parmantig bovenuit. De bloemetjes staan in een soort schermpje, met ongeveer 10 tot 20 stuks bij elkaar. Door de nectarproductie glimmen de bloemetjes een beetje. Deze nectar is bedoeld om bijen en andere insecten aan te trekken voor hun rol in het bevruchtingsproces. Succes hierbij is lang niet altijd gegarandeerd. Zoveel insecten wagen zich immers in februari/maart nog niet op de vleugels. Is alles toch goed gegaan, dan worden in de loop van de zomer de 1 tot 2 cm grote vruchten gevormd. Gele kornoelje groeit vooral in Centraal en Zuidoost Europa. In Nederland komt de struik alleen van nature voor in de heuvels van Zuid-Limburg. De soort staat als zeer zeldzaam op de Rode Lijst. Gele kornoelje stelt weinig eisen aan de groeiplaats. Hij doet het overal goed; hij blijkt zelfs uitstekend bestand tegen luchtverontreiniging. Het zou daarom helemaal niet vreemd zijn om Gele kornoelje eens wat vaker aan te planten op bv: industrieterreinen, wegbeplanting en stedelijke plantsoenen. Of samen met Meidoorn aan te planten als heggetje om dassenrasters te verfraaien. De struiken bieden in het vroege voorjaar een kleurenpracht. De aanschafkosten van deze fraaie voorjaarsbloeier is niet hoog. Ook niet onbelangrijk voor deze financiële magere tijden.