Gezond verstand.

0
1632

Terwijl ik op de oprit sta stopt er een bekende auto. Mieke
heeft een dode das gevonden. Dat is balen. Via de goede beschrijving van Mieke
ga ik op pad om de das te zoeken. Tja, daar ligt de levenloze das (Meles meles)
bij het bordje 2,0 van de N293 van de Provincie Limburg. Nee, een das hoort
niet met vier poten in de lucht langs het asfalt te liggen. Mieke bedankt voor
deze trieste maar belangrijke melding. Ik kan hier gewoon niet in berusten. Een
das hoort op vier poten rond te lopen, voedsel te zoeken, gravend onderhoud
plegen aan de burcht en spelen met soortgenoten.

Het is nog meer balen dat het
een zwanger vrouwtje is. Uit respect kan ik haar alleen nog maar op pakken en
in het nabij gelegen natuurgebied de Breidberg neer te leggen in kader van het
project dood doet leven. De locatie van de aanrijding is het grote rode
bolletje. De andere kleinere rode bolletjes zijn verkeersslachtoffers uit het
verleden.

De zwarte bolletjes geven de bewoonde dassenburchten weer. De zwarte
pijlen geven de onderlinge contacten weer tussen de verschillende burchten. De
verkeersslachtoffers laten twee dingen zien: ten eerste er is uitwisseling
tussen de burchten en ten tweede is er te weinig aan de  ontsnippering gedaan om verkeersslachtoffers
te voorkomen in dit belangrijke actuele dassenleefgebied. Tot overmaat van ramp
heeft de gemeente Roermond juist hier een stads uitbreiding gepland. De paarse lijn geeft
de contouren aan van deze geplande woonwijk! Binnen deze grens is een
dassenburcht (grote zwarte bolletje) gevonden. Bij dit soort stadsuitbreidingen
is een gemeente verplicht om onderzoek te doen naar natuurwaarden. Ook hier
heeft een onderzoeksbureau dat onderzocht. Ondanks vooronderzoek hebben de
onderzoekers deze burcht (bewust?) gemist of dom weg niet gevonden? U voelt de
schoen vast al knellen! Hoe dan ook deze stedelijke uitbreiding gaat sterk ten
koste van het leefgebied van de das en landschap.  Bij deze inspectie ronde kijk ik voor de
zekerheid ook de andere dichtstbijzijnde dassenburchten. Alle vier burchten
zijn belopen.

Daarnaast vindt ik in een droge duiker met veel nestmateriaal die
dienst doet als een kraamnest. In gedachte zie ik het vrouwtje, haar jongen
tevreden zogend, in dit gezellige nest liggen. Maar mijn ogen worden even
troebel. Nee, het nest is echt leeg. De uitbreiding van de woonwijk heeft inmiddels
goedkeuring van de Gemeente Roermond en zal en moet er blijkbaar komen. Als het
allemaal doorgaat zal er toch rekening moeten worden gehouden met de
verbindende functie van deze nieuwe dassenburcht.

Er zal als afscherming van
geluidsoverlast  tussen de N293 en de
toekomstige woonwijk een geluidswal (licht groen) komen. Om het verlies van
leefgebied te compenseren zal men toch de ruimte die beschikbaar is voor de
geluidswal royaal breder moeten maken om de ecologische verbindingsroute tussen de twee
dassenpopulaties van het Roerdal en Maasnielderbeek in stand te houden.
Daarnaast zal er ook een twee tal dassentunnels (rode pijlen) en een dassenraster
(rode streep) moeten worden gerealiseerd om verkeersslachtoffers op de
Heinsbergerweg en N293 te voorkomen. Deze maatregelen sluiten dan eindelijk
mooi aan op de bestaande faunavoorzieningen zoals het dassenraster (zwarte
lijn) en twee dassentunnels (zwarte pijlen).

Of het allemaal nog niet erg
genoeg is heeft men met goedkeuring van een ander "deskundig" onderzoeksbureau
dichtbij een bekende dassenburcht een "dunning" – en ook nog eens met
zwaar materiaal- uitgevoerd. Terplekke kan ik dit geen dunning of onderhoud
noemen maar hier heeft men domweg schandalige kaalslag gepleegd (zie rode
cirkel). Deze kaalslag was illegaal zonder kapvergunning uitgevoerd. Gelukkig
is men hier achtergekomen en zijn de werkzaamheden vroegtijdig stilgelegd
voordat de zware machines meer schade aan de dassenburcht veroorzaakten. Deze
zaak is nu in behandeling van de Gemeente Roermond. Het wordt tijd dat ik me
even van de grond los maak! Vanuit een hete luchtballon kijk ik over het licht
glooiende landschap en de paarse lijn geeft pijnlijk aan hoe ingrijpend het
hier zal veranderen. De oorspronkelijke bewoners hebben hier al zoveel te
verduren gehad van menselijke activiteit. Hopelijk dat in de toekomst ten goede
het menselijk gezond natuur verstand ook opstijgt boven het gemiddelde.