Geborgenheid.

0
100
Holle wegen zijn ook onder invloed van inslijting door betreding van mens, paard, kar en vee ontstaan. De erosie door weersinvloeden doen de rest. Als je eens in een holle weg hebt gestaan tijdens hevige regenval en plots met je enkels in het water staat alsof je in een beek staat weet je wel wat ik bedoel.  Holle wegen behoren tot één van de mooiste karakteristieke onderdelen van het Zuid-Limburgse landschap. Holle wegen kennen vaak dicht beplante steile wanden. De knotbomen, boomstoven en struiken duiden op geriefhout (hout dat gekapt en gebruikt werd in het dagelijks leven). Maar deze steile wanden kunnen ook bestaan uit grasland. Komt daarbij ook nog eens kalk aan de oppervlakte kunnen daar zeer bijzondere planten staan. Persoonlijk vindt ik de beboste  holle wegen het mooist. Holle wegen bevatten hele bijzondere natuurwaarden. Omdat ze zich eeuwen hebben kunnen ontwikkelen en een gevarieerd microklimaat, in het landschap verzonken wegen, geborgenheid  en onderdak biedt aan veel bijzondere dieren zoals: Wijngaardslakken, Vliegende herten, Dassen die hun kasteelburcht in de wanden graven. Hoger in de struiklaag is  slingert de zeldzame Hazelmuis samen met de Bosrank. Holle wegen vormen samen met heggen, graften en smalle hellingbossen een zeer belangrijke ecologische verbinding  tussen de hoger gelegen bossen en de lager gelegen beken. Holle wegen dooraderen de tussengelegen akkers en weilanden en bieden planten en dieren een migratieroute én verblijfplaats. In Zuid-Limburg zijn nog veel holle wegen te vinden maar helaas zijn er veel het slachtoffer geworden van onze moderne tijd. Door de intensivering van de akkerbouw, het toenemend verkeer en de uitbreidende bebouwing zijn rechtstreekse bedreigingen. Talrijke holle wegen verdwenen de laatste decennia of boetten in aan natuurwaarde. Wegbeddingen verhard, opgevuld of volgestort met afval, bomen en struiken werden gerooid. In onbruik geraakte holle wegen groeiden dicht. Meststoffen die van de akkers de holle weg in spoelen bevorderen de groei van ruigtekruiden zoals brandnetels, ten nadele van bloemrijke kruiden. Als holle wegen slechts gezien worden als verbindingsweg voor auto’s, dan is het einde van dit landschapselement in zicht. Want hiermee worden de  functies voor flora en fauna ondergewaardeerd. Als het onverharde wegdek is geasfalteerd wordt de natuurlijke processen ontnomen waaraan de holle weg zijn ontstaan en zijn bijzondere cultuurhistorische waarde aan dankt.  Gelukkig zijn er nog een paar holle wegen in Zuid-Limburg  waar dit eeuwenoude proces  en de geborgenheid nog steeds is waar te nemen.