Een verdiende dassenzetel.

0
428
Door een oplettende amateur-archeoloog en natuurliefhebber is een nieuwe dassenburcht in het Roerdal ontdekt. Huub, nogmaals dank voor het doorgeven van deze schitterende waarneming. Bij mijn eerste schouwing van deze burcht tel ik 10 goed belopen pijpen. Bij een van de pijpen tref ik een kuiltje aan. Deze heeft een diameter van 35 cm en is ongeveer 5 cm diep. Zo'n door een Das (Meles meles) gemaakte kuil noemt men een stoel en of zetel. Deze ligt meestal bij een dassenpijp zodat de Das snel bij gevaar de burcht in kan weg vluchten. De Das gebruikt de stoel om zich bovengronds gemakkelijk uitgebreid te kunnen krabben daarom vindt je daar vaak de typische zwart-wit haren. Kijkend om me heen zie ik dat het een bewust gekozen is: Het is de hoogste plek bij de burcht. Tijdens de buitenactiviteiten kan de Das meteen ook de omgeving goed in de gaten houden.
Een nieuw ontdekte bewoonde dassenburcht is natuurlijk geweldig nieuws. De dassenburchtstand in het Roerdal van 1960 is nog niet bereikt maak het gaat de goede kant op! De dichtstbijzijnde goed bewoonde dassenburcht is ongeveer op 5 kilometer afstand. Als ze daarmee contact willen komen moeten ze wel een onbeveiligde drukke verkeersweg oversteken! Vlak in de buurt zijn vier oude dassenburcht locaties bekend maar helaas zijn deze niet meer bewoond. Juist nu is er een verhoogde kans dat deze nu, na 50 jaar afwezigheid, ook bewoond raken. Deze burcht ligt ten opzichte van de oude burchtlocaties en voedselgebieden heel gunstig! Om deze te bereiken hoeven ze gelukkig geen verkeerswegen over te steken Deze onverwachte vondst zal ongetwijfeld een nieuwe impuls zijn voor een verder herstel van de dassenpopulatie in het Roerdal.