Brug van Amsterdam naar Roermond?

0
289

Al jaren zie ik met lede ogen aan dat er steeds weer Eekhoorns (Sciurus vulgaris) op een wegtraject in de stad Roermond worden doodgereden. Deze drukke weg ligt dwars tussen twee parken. Eekhoorntjes verplaatsen zich via de boomkruinen door over takken te lopen en van tak tot tak te springen. Ter hoogte van de genoemde knelpunt staan de bomen te ver uit elkaar en is de Eekhoorn genoodzaakt om, zich over de grond en de asfaltweg te verplaatsen met vaak vervelende gevolgen voor het diertje en de populatie. Na drie jaar gegevens van doodgereden Eekhoorns te verzamelen kom ik maar tot een conclusie: Hier moet iets gebeuren! Een Eekhoornbrug kan hier uitkomst bieden. Maar hoe maak je zoiets? Na een tijdje rondkijkend op het internet belandde ik via Groot-Brittannië, Verenigde Staten uiteindelijk in Amsterdam! Tijd om dat eens in het veld oeps…..in de stad Amsterdam te gaan bekijken.

Voor de Eekhoorn is het Gijsbrecht van Aemstelpark een belangrijke ecologische verbinding tussen het Amsterdamse Bos en het Amstelpark. Zowel het Amsterdamse Bos als het Amstelpark zijn belangrijke leefgebieden voor de Rode eekhoorn en uitwisseling tussen beide leefgebieden is essentieel. Zo krijgt de Eekhoorn een groter leefgebied in Amsterdam wat de populatie ten goede komt. De ecologische verbindingszone (Gijsbrecht van Aemstelpark) tussen deze twee grote stadsparken wordt helaas ook nog eens door een paar wegen doorgesneden. Om de ecologische knelpunten voor de Eekhoorn in het Gijsbrecht van Aemstelpark op te heffen zijn er in totaal zes boombruggen (zie rode pijltjes) aangelegd. Deze maatregelen passen in het Amsterdamse beleid om grotere en aaneengesloten leefgebieden voor dieren en planten te creëren. De boombruggen zijn verkeerstechnisch goed ingepast en door het gebruik van duurzame middelen is het beheersarm. Ook de bomen ondervinden (ook op langer termijn) geen hinder van de aangebrachte touwen. Gemeente Roermond doet mee aan een project: ‘Limburgse gemeenten adopteren soorten’ en heeft de adoptiepapieren voor de Eekhoorn ondertekend. Hiermee laat de Gemeente Roermond zien aan hun inwoners hoe belangrijk en leuk biodiversiteit is. Door het adopteren van een soort zouden er ook beheersmaatregelen moeten worden genomen. Roermond als "booming city" zou met de aanleg van een eerste Eekhoornbrug een primeur hebben voor Limburg. De toekomstige Eekhoornvriendelijke stad Roermond mag wat mij betreft deze primeur vol trots in de bomen hangen!.