Blijf(t)huiskraai!?

0
370
Zittend vanaf een bankje op de Koningin Emmaboulevard bij Hoek van
Holland heb je mooi zicht op Nieuwe waterweg. Niks zo rustgevend als
turen over het water met voorbij varende schepen. Dit is onmiskenbaar de
poort naar de grootste haven- en industriecomplex van Europa met een
totale goederenoverslag van 430 miljoen ton in 2010. De gigantische
containerschepen onderhouden de handel  over alle wereldzeeën. Van
hieruit vertrekken er ook grote Ferries naar Groot-Brittannië. Bij het
verorberen van een gebakken vis valt het pas op dat de Emmaboulevard
soms in vlagen overspoeld wordt met allerlei nationaliteiten, vreemde
talen en gezichten. Aangelokt door de vis komen er Kauwen en
Zilvermeeuwen een kijkje nemen of ze ook een beetje van de welvaart
kunnen mee pikken. Waarom ook niet ? Wij zijn een tolerant volkje, dus
werpen we de vogels iets toe. Door het tumult komt er ook een
onverwachte gast kijken. Hoewel onverwacht, we hadden er juist op
gehoopt! De Huiskraai (Corvus splendens).
De Huiskraai lijkt heel erg op de Kauw, maar iets forser, langgerekter
met een meer gehoekte kop en langere snavel. Het metaalglanzend
verenkleed is zeer kenmerkend. Wat afmeting betreft zit hij tussen een
Kauw en een Zwarte kraai. Het
is een van de kraaiachtigen die zich graag op houdt in havensteden. Zo
is hij ook in Nederland gekomen: als verstekeling op gigantische
containerschepen. De eerste
drie vogels in 1994 arriveerden op deze manier in Hoek van Holland. In
1997 bracht een paar één jong groot en daarmee betekende dit het eerste
broedgeval voor Europa. Ook in 1998 en 1999 is er met succes gebroed.
Sindsdien hebben ze zich heel langzaam
uitgebreid met  ten minste 12 tot 14 volwassen exemplaren in 2004. Acht
jaar later in 2012 werden 20 tot 30 Huiskraaien in Hoek van Holland en
omgeving
geteld. Oorspronkelijk zijn ze inheems in India, Pakistan, Sri Lanka,
Maldiven, Laccadiven, Zuidwest-Thailand en de zuidelijke kuststreken van
Iran. In sommige havensteden in verschillende landen is de soort ook
met de zeeschepen gearriveerd. In sommige kuststeden zijn ze bewust
uitgezet als afval opruimer. Juist in zo'n gebieden met zeer gunstige
omstandigheden kunnen ze talrijk worden. Maar dan wordt de "arbeids"immigrant
ineens weer beschouwd als een plaag en wordt met wisselend succes
bestreden met vergiftigd aas of afschot. Omdat elders de Huiskraai als
plaag en potentieel gevaar voor de volksgezondheid wordt beschouwd, wil
de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit dat de vogel door afschot uit
Nederland wordt verwijderd. Hier tegen zijn De Faunabescherming en de
Partij voor de Dieren
met succes in het geweer gekomen bij de rechter. Op 14 januari 2013
besloot de rechter dat de Huiskraai valt onder de regels die voor alle
wilde vogels in Nederland gelden en daarom niet mag worden uitgeroeid,
hoogstens mag de populatie in aantallen worden beperkt. De groei in, een
van de pijlers van onze economie, de containervaart is nog steeds
groeiende en er zullen dus ook uit alle werelddelen Huiskraaien met deze
schepen kunnen blijven meeliften. Zolang er containerschepen langs Hoek
van Holland komen heeft het uitroeien van de Huiskraai in Nederland dus
ook geen zin. En de rijdende rechter zou zeggen: "De Huiskraai blijft.
Met deze uitspraak moet U het doen!" Tijdens het bezoek is er een filmpje van gemaakt.