Blauw vuurwerk.

0
103


Vuurwerkliefhebbers in Nederland hebben de afgelopen dagen
samen zo'n 67 miljoen euro uitgegeven aan pijlen, knallers en ander vuurwerk.
Dat was iets meer dan in eind 2012 met 65
miljoen euro. Maar het was nog niet zoveel als eind
2008 en eind 2009 in beide gevallen 74 miljoen euro. Zo'n 70 procent van de
omzet van afgelopen dagen betrof siervuurwerk, 20 procent bestond uit knallers.
Bij de overige 10 procent ging het om andere producten, zoals aansteeklonten en
een vrij nieuw product veiligheidsbrilletjes. Elk jaar weer raken
mensen onnodig gewond door het vuurwerk. Dit jaar zelfs een dodelijk
slachtoffer te betreuren. Volgens een getuige was zijn  gezicht onherkenbaar.  Overmatig gebruik van alcohol, drugs en
vuurwerk tijdens dit feest is niet zo'n geslaagde combinatie. Van de vele honderden
slachtoffers die naar het ziekenhuis moesten gaan zijn er jaarlijks ongeveer 90
slachtoffers met oogletsel. Bij een derde van deze slachtoffers zijn de
verwondingen aan de ogen zo ernstig dat het letsel blijvend is. Dat wil zeggen
dat mensen minder zien of zelfs blind worden. Volgens het Nederlands
Oogheelkundig Genootschap (NOG) werd 50 procent geraakt door zelf afgestoken
vuurwerk de andere 50 procent van de slachtoffers bestaat uit omstanders van jong
klein tot oud groot en dat is dubbel pijnlijk! Het Genootschap pleit dan ook voor
een verbod op consumentenvuurwerk en zou graag zien dat in de plaats daarvan
professionele vuurwerkshows worden
georganiseerd. Als er toch vuurwerk word afgestoken sluit ik mij aan bij die
wijze raad. Dat mensen zichzelf verwonden door vuurwerk af te steken moeten ze
natuurlijk zelf weten maar doe dat een ander niet aan en zeker geen dieren. Op
internet is het een komen en gaan van huisdieren die zwaargewond raken. Het
baasje van een hond gooide met vuurwerk maar lette even niet op waar zijn hond
liep. Gevolg dat de hond nu met drie poten verder door het leven moet. Andere
pakken het weer iets drastischer aan door een kat vuurwerk in het achterwerk te
stoppen. Uiteraard had de kat zulke ernstige verwondingen dat een dierenarts
hem uit het lijden heeft verlost. De grote hoeveelheid afgestoken vuurwerk zorgt
niet alleen voor lawaai en milieuvervuiling maar ook dieren in het wild hebben op die
bewuste avond last van. Met name watervogels reageren sterk op afgestoken
vuurwerk. Ieder jaar wordt de verplaatsing van eenden en ganzen tijdens de
jaarwisseling in kaart gebracht door een speciale weerradar in De Bilt. Deze
meet sinds 2007 de aantallen watervogels die binnen een straal van 40 kilometer
vanaf de radar in beweging komen. Daarvan zijn er tijdens Oud en Nieuw meer
dan twee miljoen aanwezig in ons land. Net voor de jaarwisseling, als het
buiten rustig is, slapen en foerageren deze vogels in de waterrijke gebieden.
Net na de klok van twaalf volgt een uitbarsting van vuurwerk. Op de radar is te
zien dat op dat moment grote aantallen watervogels de lucht in gaan boven
meren, wetlands en uiterwaarden. Nadat de eerste gelukwensen zijn gedeeld en
het even wat rustiger is, volgt doorgaans een tweede serie aan vuurwerkgeweld.
Op de radar is dan te zien hoe opnieuw duizenden vogels het luchtruim verkiezen
om uit te wijken naar onbewoonde gebieden. Daarbij vliegen vogels tot wel
enkele honderden meters hoog, om daar soms wel een half uur rond te blijven
vliegen. Als een uur na de jaarwisseling de rust weer terugkeert, zijn ook de
meeste vogels weer aan de grond. Ook dit geeft duidelijk aan dat deze
plotselinge situatie voor een massale reactie bij vogels zorgt; de radar laat
een paniekbeeld zien. Hoewel paniek niet meteen dodelijke gevolgen hoeft te
hebben, zijn de effecten alleszins negatief. Vogels verbruiken onverwacht meer
energie en  of voedselplek en kunnen daarbij crashen tegen onbekende obstakels,
zoals hoogspanningskabels.  Zoals U leest
kleven er nogal wat ellende aan vuurwerk die het daglicht niet verdragen. De
vele nadelen ten spijt onze  Overheid is
blijkbaar al verdoofd en verblind door het vuurwerk en laat het elk jaar weer oogluikend
toe. De aanleiding van dit verhaaltje is niet zo zeer de achtergebleven
vuurwerkrommel van de jaarwisseling op de straten en in de plantsoenen. Lopend
rond de dorpsvijver hoor ik nog een laatste verdwaalde knal en een bekend
vogelgeluid  wat je eerder langs de rivier
de Roer zou verwachten. Vanuit de woonwijk scheert een IJsvogel (Alcedo atthis)
als een heldere blauwe flits over het water. Op het eilandje landt hij in een
overhangende wilgentak. Duikend krijgt hij een visje te pakken en slaat het
visje met een ferme klap dood en vliegt ermee weg. Een mooier begin van het
nieuwe jaar 2014 kan ik mij niet wensen. Dan denk ik bij me zelf: jammer maar helaas
sommige mensen zullen in hun verdere leven dit mooie blauwe "vuurwerk" nooit meer zien.