Zorgregeling in de AOW

0
321

 Mensen die hulpbehoevend zijn hebben dagelijks hulp nodig in hun verzorging. Uit praktische overweging trekt men daarom meestal bij elkaar in huis. Tot nu toe werd het AOW-pensioen dan aangepast: het alleenstaandenpensioen werd verlaagd naar het pensioen voor gehuwden en samenwonenden. Maar door de nieuwe regeling houden mensen met terugwerkende kracht vanaf 4 april 2006 voortaan hun alleenstaandenpensioen. Hiervoor gelden wel voorwaarden

Wanneer valt u onder de zorgregeling?