"Word wie je bent" – is dat van Spinoza?

0
395


Gisteren wees ik in een blog op een boekje over Spinoza, dat als ondertitel draagt (in het
Italiaans dan): “Zijn wie we zijn en worden wie we in staat zijn te worden
is het enige doel van het leven.” Dat zou Spinoza zo ongeveer samenvatten?


Rob van der Hoeden wees mij er van de week op dat in een al
wat ouder interview (uit 2005) van Albert de Booij met Jan Foudraine de volgende
passage te vinden is waarin Foudraine enig commentaar geeft op een uitspraak die
van Spinoza zou zijn.


[Albert de Booij:] Spinoza
zegt: “Word wat je bent. Hoe beschouwt u deze uitdrukking?”


[Jan Foudraine:] “Uiteraard kan deze uitspraak niet juist
zijn. Worden – en dus ook zoeken – verhindert, blokkeert juist, dat je bent wat
je bent. Worden is nog deel van de hoop en van de tijdstroom. Daarom kun je
nooit ‘worden wat je bent’. Want, zoals ik het net heb gezegd, worden is in
tijd en daarmee deel van het gordijn. Met dit Ontwaken wordt een fase ingeluid
– soms zijn er etappes – die kan voeren tot een ultieme realisatie. Dat laatste
noemen we Bevrijding. Vaak is er gedurende lange tijd nog een alterneren
tussen, zoals weleens wordt gezegd, ‘me-ing’ en ‘be-ing’. De kramp van het
ik-bewustzijn herstelt zich dus weer, er is een terugtrekken uit die tijdloze
oceaan van het lichtloze Licht dat daarnet ‘awareness’ werd genoemd en dan is
er weer het terugvloeien van die ik-druppel in de oceaan. Totdat de ik-kramp
zich definitief en totaal oplost.” [
PDF]