Wijsbegeerte Amsterdam verwijderde Spinoza-beeld van de website

0
314


De Afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam heeft z'n website vernieuwd. De header met een afbeelding van de voet van het Spinozabeeld van Nicolas Dings (zoals hierboven bewaard) is vervangen door het beeld De Denker van Rodin. Men zal zich toch niet zó met het Spinozisme hebben wllen identificeren als die eerdere kop mogelijk suggereerde. Wel geniet Spinoza nog een zekere voorkeurbehandeling: zijn naam werd als enige opgenomen in het menu. Als je dat echter aanklikt krijg je een tekstje dat niet door een deskundige is geschreven, met zinnen als:

"Spinoza zag God als iemand die met zijn blik zowel het verleden, het heden en de toekomst kon omvatten."

"Spinoza beschreef in het boek [Ethica] met argumenten waarom de werkelijkheid uit de drie lagen [sic!] substantie, attributen en modi bestond."

De link naar een pagina met informatie over eerdere houders van de  Spinoza-leerstoel is ook verdwenen. Trouwens elke informatie over die leertstoel is van de site verdwenen. Of dat iets betekent? Het einde van die leerstoel?

Elders op de website van de UvA is de informatie over de Spinoza Chair nog wel te vinden (daar is ook die eerdere kop nog te zien – het lijkt wel alsof er twee websites worden aangehouden… een Engels- en een Nederlands-talige, met behalve de taal ook inhoudelijk een behoorlijk verschil).

"Wij danken Spinoza voor zijn wijsheden", staat er heel lief in de laatste regel  van "Over deze site".