Wij zijn ons brein?

0
629

In september mocht ik  Dick Swaab in levende lijve aanschouwen in de Schouwburg van Heerlen. De bijeenkomst werd georganiseerd door kenniscentrum Maiar.

Swaab is een gerenommeerde neurobioloog die het niet schuwt om in tv-programma’s zijn boek ‘wij zijn ons brein’ te promotenswaab.

Hij is een omstreden man. Hij gaat ervan uit dat alle kenmerken van ieder individu vastliggen in de hormoonhuishouding en de bouw van de hersenen. Dat is nogal een beperkende visie op de mens, vind ik zelf.
De natuurkundige en chemische processen in onze hersenen bepalen hoe we reageren en wie wij zijn. Voor echte vrije wil is eigenlijk niet veel plaats en waarschijnlijk bestaat die dan ook niet, evenmin als een geest of ziel die onafhankelijk van de hersenen kan functioneren.
Tot zover in het kort Swaab’s visie.

Toen Dick Swaab klaar was met spreken, was er gelegenheid tot het stellen van vragen. Helaas kwam ik niet aan de beurt.

Ik had hem willen vragen waarom ik nooit veel hulp heb ervaren van alle medicatie die ik ooit slikte. Ik heb heel wat naar binnen ‘gekiept’ in de 20 jaar dat ik psychiatrische behandeling onderging. 
Alle mogelijke anti-depressiva, diverse anti-psychotica en zowat alle benzo’s . Er is dus heel wat invloed uitgeoefend op de chemische processen in mijn hoofd. Zonder echt goed resultaat.
Je zou natuurlijk kunnen tegenwerpen dat ik de bekende uitzondering ben, maar daar  geloof ik niet in.
Natuurlijk kun je het brein positief beïnvloeden door medicatie voor te schrijven. Maar is het niet veelal zo dat ieder mens ergens bij wil horen? Dat bijna iedereen graag zinvol werk doet.? Dat mensen steun vinden in hun geloof, los van het feit of er een god bestaat? Dat mensen behoefte hebben aan intimiteit?
Verder  herstellen veel mensen wanneer ze weer aan de slag kunnen gaan met hun talenten.  In de psychiatrie wordt daar nog steeds te weinig naar gekeken, ook anno 2012.

Ik vond Dick Swaab een aardige man en het was leuk om hem in levende lijve te zien.

Maar ook Dick Swaab is niet alleen zijn Brein. Swaab is vooral neurobioloog, maar ook schrijver, spreker in het openbaar, vader van enkele kinderen, opa, tuinier en misschien schrijft hij zo af en toe wel een columnnKnipoog

 


#column ggzblad Heerlen

_____________________________________________________