Wetenschappelijk directeur van La Fabrique Spinoza promoveerde vandaag aan de EUR

0
51


Het heeft alle kranten gehaald: de Fransen voelen zich
minder gelukkig dan Nederlanders of Ijslanders, ja zijn relatief ongelukkig. [cf.
EUR, Trouw, NRC, VK]


Dat blijkt uit het onderzoek, gepubliceerd als Geography of Happiness, een
internationaal vergelijkende studie naar geluk, waarop Gaël Brulé vandaag
promoveerde bij ‘geluksprofessor’ Ruut Veenhoven aan de Erasmus Universiteit in
Rotterdam. Gaël Brulé studeerde milieutechniek in Frankrijk, Nederland en
Zweden en is directeur scientifique van La Fabrique Spinoza, een Parijse denktank op het vlak van geluksbevinden van burgers met het doel om op democratische manier het welzijn van de burgers te bevorderen. [cf.
blog
van 16-10-2011
, cf. website].


Brulé raakte gefascineerd door de 'Gallische depressie' en
wilde door het analyseren van een grote hoeveelheid opinieonderzoek, antwoord
krijgen op wat daar de oorzaak van is. De Fransen blijken zich minder gelukkig
te voelen, geven zichzelf op dat punt gemiddeld een 6,6, veel minder dan de
Nederlanders (7,6) of de IJslanders (8,1). En dat komt volgens Gaël Brulé: omdat
hun vrijheid wordt ingeperkt door een nogal hiërarchische samenleving. Ze
ervaren minder psychologische vrijheid, blijken minder controle te hebben over
hun eigen leven en minder zelfvertrouwen te ervaren. Het onderwijs, maar ook
andere instituten zijn nogal autoritair van opzet; veel dingen gaan vooral
top-down en die top-downcultuur lijkt de grootste sta-in-de-weg voor geluk.


Een vorm van praktisch, toegepast Spinozisme? Misschien. Maar behalve dan in de naam la Fabrique Spinoza, komt Spinoza's naam op zijn website niet voor. Idem w.b. la Fabrique Spinoza.