Weer talking heads op tv – of: ‘lux verlicht de geest’

0
339

Vanavond laat, om 23:16 uur, is de eerste van vier afleveringen die de IKON/LUX zal uitzenden op TV Ned 2 onder de titel ‘Grote denkers over de toekomst’. Ook aangekondigd als: “inburgeringscursus tot wereldburger”.

Eindelijk weer een programma met ‘pratende hoofden’, aangekondigd als 'visionaire denkers', te weten: Charles Taylor (politiek geëngageerd katholiek moraalfilosoof) , Antjie Krog (dichteres en jarenlang het blanke geweten van Zuid-Afrika, deed verslag van de Waarheids- en Verzoeningscommissie onder bisschop Tutu), Ian Buruma (Nederlands-Engels sinoloog, japanoloog, publicist en hoogleraar mensenrechten, democratie en nieuwe media in New York), Susan Neiman (Joods-Duits-Amerikaanse Kantiaanse moraalfilosofe), Nasr Abu Zayd (Egyptische Koranwetenschapper die midden jaren ’90 uit Caïro vluchtte en sindsdien aan de Universiteit Leiden doceert en onderzoekt), Jonathan Sacks (Britse opperrabijn en filosoof), Zainab Al-Suwaij (kleindochter van Iraakse groot-ayatollah, oprichter van het American Islamic Congress in Washington), Dominique Moïsi, (invloedrijk Frans politicoloog, oprichter van het Institut Français des Relations Internationales)

Wie de introductie-tekst leest voelt hoe het vertrekpunt is: angst en vrees (vanwege de globalisering, migrantenstromen, fundamentalisme, terrorisme etc.) en onzekerheid over onze identiteit (wie zijn wij) vanwaaruit ‘wijzen’ worden bevraagd opdat zij als moderne profeten ons een uitweg zullen wijzen (opdat wij weer hoop zullen krijgen voor de toekomst). Zal er een Spinozistische benadering in te merken zijn?