Weer belangrijke stap Centrumontwikkeling

0
21

30 km bordDinsdag 9 januari 2007 heeft de commissie Ruimte een belangrijk advies gegeven. Op de agenda stond het collegevoorstel om in het kader van het geluidsplan niet meer verkeersgeluid toe te staan dan nu het geval is (stand-still principe). Dit heeft tot gevolg dat er op de Binnenlandse Baan tussen de Barendrechtseweg en 't Vlak een 30 kilometerzone moet worden ingericht bij het toevoegen van woningen in het kader van de centrumontwikkeling.