WEEK VAN DE PSYCHIATRIE

0
427

 Ik kon er op mijn weblog niet om heen. Maandag is het weer zover. Dan begint 'de week van de psychiatrie'.

'De Week van de Psychiatrie' is een activiteit van landelijke en regionale cliëntenorganisaties en van cliëntenraden in de geestelijke gezondheidszorg die tot doel heeft de positie van de cliënt in de geestelijke gezondheidszorg en in de samenleving te versterken. De werkgroep 'Week van de Psychiatrie' bestaat uit vertegenwoordigers van Anoiksis, Cliëntenbond, Vereniging Manisch Depressieven en Betrokkenen, Stichting Pandora, LPR (Landelijke Patiëntenraden) en Basisberaad Rijnmond.

De werkgroep organiseert van 31 maart tot en met 6 april 2008 in samenwerking met cliëntenraden en zorginstellingen de '34e Week van de Psychiatrie'.

Het thema in 2008 is 'Een Andere Psychiatrie'?
Over aanvullende en alternatieve behandelingen. De internetsite weekvandepsychiatrie.nl geeft steeds een actueel overzicht van alle activiteiten en van de achtergrondinformatie.

Zelf lever ik ook een bescheiden bijdrage aan deze week. Met een andere ervaringsdeskundige spreker,  zal ik in Heerlen bij Anoiksis*,  een lezing verzorgen over het thema 'Herstellen van een psychiatrische aandoening' en 'het belang van lotgenotencontact en de inzet van ervaringsdeskundigheid'. De lezing wordt gehouden op de Meezenbroekerweg 1 te Heerlen, voormalige RIAGG.
Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom. 
Anoiksis is een vereniging van patiënten die een of meerdere psychosen hebben gehad of die schizo-affectief of schizofreen zijn volgens hun hulpverleners*.

Met nadruk op 'volgens hun hulpverleners', aangezien de diagnose 'schizofrenie' uit de dsm iv verdwijnt.  En dat zou, naar mijn mening, met meer diagnoses dienen te gebeuren. Aangezien diagnoses als nadeel kunnen hebben dat mensen zich gaan gedragen naar de prognose die veelalbij een diagnose wordt gegeven.
Aldus  verliezen mensen hun autonomie.

Dat laatste is waarschijnlijk de grootste valkuil van de Psychiatrische hulpverlening.

Meer kleuren had ik niet in de aanbieding……….

______________________________________________________