Was Spinoza een gelovige?

0
602

Daar we voor de eerste bijeenkomst geacht worden hoofdstuk 2 van de TTP gelezen te hebben, ben ik begonnen de inleiding van Akkermans, Spinoza's voorrede en Hfst 1 te lezen.
Mij houdt al geruime tijd de vraag bezig: was Spinoza een gelovige? In de zin zoals hij in H 1 § 1 de gelovige aanduidt als "degene die voor het aanvaarden van deze openbaringen (zekere kennis van door God geopenbaarde dingen) zijn aangewezen op het geloof (in wat de profeten zeggen)."