Was de naturalist en rationalist Spinoza tegelijk ook een mysticus? [9] de casus De Dijn

0
394


Ook Herman De Dijn schreef over dit onderwerp, n.l. het artikel


"Spinoza: rationalist én
mysticus?" In: De Uil van Minerva, 6, 1989, 37-46]. Dat staat
jammer genoeg niet bij de PDF’s die op zijn website in te zien zijn. Dat komt
doordat een bewerkte versie ervan het zevende hoofdstuk werd van zijn Spinoza. De doornen en de roos (2009).
En zie, tot mijn verrassing geeft hij daarin een schets van de discussie tussen Hubbeling en Wetlesen die ik
in eerdere blogs naar voren haalde (
hier en hier). Vooral omdat hij een in mijn ogen betere
samenvatting dan die van mij biedt, neem ik de betreffende paragraaf hier over
– het is zo een mooie herhalingsoefening: