Was de naturalist en rationalist Spinoza tegelijk ook een mysticus? [13 – na het slot toch een vervolg]

0
324


Na blog 12 [en slot. Een conclusie?] moet ik de reeks toch
weer even voortzetten. Zojuist kom ik namelijk Boom's Filosofiebank tegen, waarin Nederlandse vertalingen van
filosofieteksten van uitgeverij Boom/SUN online beschikbaar en integraal
doorzoekbaar zijn voor studenten en medewerkers van universiteiten die een
abonnement hebben op die database (dat zijn tot heden alleen nog de Universiteit van Amsterdam, de Erasmus Universiteit Rotterdam, en de Universiteit van Tilburg).


De door Corinna Vermeulen vertaalde Ethica is daarin ook beschikbaar. Van elke filosoof die in die
database voorkomt, is een inleidende pagina gemaakt die wel openbaar
toegankelijk is. Zo dus ook:


Spinoza, Baruch De


Het is een goed leesbaar en duidelijk lemma. Maar tamelijk
aan het begin al valt mij deze passage op:


“Spinoza verbond een min of meer mystiek godsbegrip met een
streng methodisch rationeel denken.”