Was de naturalist en rationalist Spinoza tegelijk ook een mysticus? [11] de casus Eldridge

0
28


In zijn doctorsthesis uit 1985 beargumenteert Michael
Eldridge (die ik in een
apart blog nader introduceerde), nadat hij studie maakte
van Spinoza’s Ethica en literatuur over mystiek, dat Spinoza geen mysticus was,
althans niet in enige significante betekenis. Hij laat zien dat Spinoza wel
religieus was, maar geen mysticus.


MICHAEL ELDRIDGE, Philosophy
as religion: a study in critical devotion
. Dissertatie UNIVERSITY OF
FLORIDA, 1985 [
archive.org]


Daarin behandelt hij in aparte delen achtereenvolgens
Socrates, Spinoza en Dewey die in zijn ogen hun filosofie als een vorm van
religie zagen. Aan het eind van zijn conclusie over Socrates motiveert hij waarom
“Spinoza is worthy of examination, for he provides us with an example of a very
different type of religio-philosopher. Where Socrates was relatively un-
metaphysical, Spinoza was a metaphysician par
excellence
. Where the theism of Socrates is difficult to make out,
Spinoza's theism, or, more precisely, his pantheism, is carefully elaborated in
his major work.” [p. 81]


Hierna volg ik zijn betoog door (met weglating meestal van
referenties) grote grepen te doen uit zijn