Wanneer Democratie verwordt tot democretie…

0
356
Hoe zou het toch komen, dat wanneer ik Balkenende op de tv zie, iedere keer moet denken aan mijn luitenant, overgenomen van het KNIL ?
Die, waarschijnlijk om zijn frustraties te verwerken zijn ongenoegen over onze privépret tijdens de militaire oefeningen begin jaren 50, uitte door keihard te brullen
>>Veeg die glijns van jullie smoel<< ??
En wanneer de MP dan voor de zoveelste maal met de
triomf-uitstralende lichaamstaal
weer zegt, dat door zijn toedoen recht gedaan is aan het nederlandse NEE tegen de Europese Grondwet, door de afschaffing van het officieel gebruik van het Europese Volkslied en de Europese Vlag! Dan luistert Nederland weer aandachtig ?
Daarbij is hij kennelijk al lang vergeten hoe hij wanhopig gevochten heeft tegen het eerste NEE. En hoe weinig hij begrepen heeft van de vele andere, veel belangrijker en zinniger bezwaren van toen tegen de regelgeving in onze Europose Unie. Op deze manier wordt hij, ook als ons nog volgende regeringen onder zijn leiding niet bespaard blijven, nooit meer geloofwaardiger. Maar door politieke afpersing (hetgeen dan geven en nemen wordt genoemd) is hij een tweede volksraadpleging misgelopen.
Hij schijnt dan niet te begrijpen, dat hij hiermee blijkt geeft maar erg weinig vertrouwen in zijn eigen volk te hebben. Als de nieuwe regelgeving dan wel aanvaardbaar moet zijn, had hij toch ook gelegenheid, dat we met z’n allen JA er tegen gezegd zouden kunnen hebben, kunnen benutten?? Maar dat risico heeft hij niet willen lopen.

En dat heet dan democratie.
 
Wie daarnaar op zoek gaat, vindt vele stenen op zijn pad.
Jawel, mogen we dan niet aan een referendum deelnemen, stemmen mogen we wel !

En wat is dan de uitkomst ?
Partijen, die zetels verliezen, moeten de dienst gaan uit maken, omdat partijen, die wel, soms sterk, zetels winnen er de voorkeur aan geven in de hoek te blijven staan.
Waarom dan nog ooit stemmen ? Gaat het daarna niet gewoon verder met waar we gebleven waren? Wat is nog sociaal aan socialisten ? Liberaal schijnt zich steeds meer tot het racisme te willen bekennen.

Zo lijkt een van de speerpunten te zijn de status van het nederlands over tien jaar te verkwanselen tot die van de taal van de Aboriginals in Australië. Ook ten gunste van het engels. Met de regeringsmaatregelen doen andere organisaties daar rustig aan mee. Hoe leugenachtig dit alles is, bewijst dezelfde regering, dat ze van de Nieuwe Nederlanders nog steeds een (voor-)kennis van het nederlands vereist.

De verdeel- en heerspolitiek, die in de negentiger jaren begon onder de mom van privatisering – een ongunstiger economische politiek is nauwelijks denkbaar – blijkt alleen maar gunstig voor het grootkapitaal, dat wereldwijd kan gaan fuseren. Onze eigen Nederlandser Spoorwegen zou over 15 jaar zo maar Chinese Spoorwegen kunnen zijn, geleid vanuit Hong Kong, om het nog een westers tintje te geven.

Een gehoorde uitspraak is
>>Politiek stinkt en je ruikt nooit of die mest nu van koeien, paarden of olifanten komt<<.Maar wat erger is, het is geen nederlandse ziekte. Gelukkig blijft het aantal slachtoffers in vergelijking met Afrika beperkt tot enkelingen. Maar dat kan ook door onbekendheid komen.
Felrode franse socialisten verwensen al de huidige franse president, die het allemaal wel beter zou gaan doen. Daar was maar weinig voor nodig. Maar nu valt ook hij van zijn socialistisch voetstuk. En niet vanwege de jeuk in zijn onderlijf.
Een wereldmacht van het tweede categorie, Duitsland, die graag en kapitalistisch en sociaal genoemd wil worden, doet zijn best het minimum loon in te voeren en juist dat kapitalistische deel valt daar nu overheen. Met de bekende afpersing-argumenten: dreigende nieuwe werkloosheid. In ons kleine Nederland zijn we al tientallen jaren zo ver en heeft de heersende werkloosheid daar niets mee te maken.


En zo is er overal wel iets te vinden, waarvan we in ons land ook modellen kunnen vinden.

Gelukkig hebben we allemaal nog een zondebok in de aanbieding. Is er iets, dat internationaal nog bindt ? Jawel ! De strijd tegen het internationaal terrorisme ! Gevoed door de vrees van het teloorgaan van bereikbaarheid van grondstoffen. En wat blijkt dan?
Dat ook dit weer ten koste gaat van vele leugens en gekonkel, om te verhinderen, dat de waarheid aan het licht komt.

En zo verwordt de democratie tot democretie.
Een Gelukkig Nieuwjaar, allemaal !!
En veel sterkte, ook aan allemaal.