Waarom Spinoza ons in de postmoderniteit zo bevalt

0
46


Gisteren herplaatste The Huffington Post een artikel van Adaam J. Levin
Areddy (writer, Journalist, videographer and musician) dat eerder, op 4
augustus 2013, in
The Times of Israel had gestaan:

                                          "Free by
Dissonance
"


De schrijver ziet, als zo velen, een zekere dissonantie in
Spinoza: enerzijds z’n determinisme, anderzijds zijn pleidooi voor (politieke
en filosofische) vrijheid. Deze twee op het eerste gezicht zo tegenstrijdige
ideeën, moeten niet ‘opgelost’ worden, zoals de sociaal psycholoog Leon
Festinger, uitvinder van de theorie van de ‘cognitieve dissonantie’ voorstond,
maar juist vastgehouden worden. De auteur ziet dat als onze levensmogelijkheid:
het onbegrijpelijke, ja absurde van het leven accepteren, ja zelf omarmen.
Terwijl we ons bewust zijn van de vluchtigheid van alles, in dat inzicht precies
geluk te vinden. Het is de manier waarop in de postmoderniteit juist Spinoza zo
gewaardeerd kan worden.