Waar Spinoza moest zeggen: nescio – ik weet het niet

0
39

Karel D'huyvetters De Belgische gepensioneerde universiteitsambtenaar Karel D'huyvetters houdt zeer regelmatig een blog bij waarin hij uitvoerige beschouwingen wijdt aan boeken die hij leest of schrijft over allerhande dingen die hem bezig houden. Ik kom er te weinig. “Mijn blog is mijn hobby,” schrijft hij en kan ik hem nazeggen. Hij gaf vandaag nog een reactie op dit blog. Eerder vandaag schreef hij ook een uitgebreide en interessante beschouwing over en n.a.v. wat te lezen is in het Scholium bij 3/22

Quo autem nomine appellanda sit Laetitia quae ex alterius bono oritur, nescio.

Hij vertaalt: “Hoe we echter de Vreugde moeten noemen die ontstaat uit het goede van een ander persoon, dat weet ik niet.” Bij Van Suchtelen is te lezen: “Welken naam ik nu evenwel moet geven aan die Blijheid, welke uit eens anders welzijn voortkomt, weet ik niet.”

Ik raad aan eens een kijkje bij hem te nemen – zeker dit blog. Hij geeft toe er ook geen passend woord voor gevonden te hebben en eindigt ermee dat het gaat om “de vreugde omwille van het ontdekken en herkennen in de ander van wat ons ook ter harte gaat.

Ik denk dan bijvoorbeeld aan de vreugde die je ondervindt te ontdekken dat ook anderen geïnteresseerd in Spinoza zijn.
[Hoewel, dat bij sommigen kennelijk ook vaak met onlustgevoelens gepaard gaat]