W. N. A. Klever’s "Spinoza’s life and works"

0
541

De website van Spinoza-fan Kevin, die hiernaast onder de 'links' is opgenomen, had ik een poosje niet meer bezocht, daar hij vooral aandacht aan andere dingen begon te geven. Nu had hij onlangs weer een aantal aardige Spinoza-blogs die voor mij aanleiding worden er een en ander aan te ontlenen.

Een week geleden bood hij in PDF het hoofdstuk aan van Wim Klever 'Spinoza’s life and works' in The Cambridge Companion to Spinoza [Cambridge University Press, October 27, 1995]. Kevin typeert het als 'beeldenstormend' . Hij vermeldt er niet bij dat hijzelf deze scans heeft overgenomen van de site van de Russische Spinoza-scholar Andrey D. Maidansky van caute.net.ru. Klevers interessante tekst is dus op twee plaatsen op internet te vinden. Ik geef ze beide voor het geval er een stokt: bij Caute en bij Kevin, wiens introductie hierna volgt:

For those who have not been able to read it in the Cambridge Companion to Spinoza, Wim Klever’s iconoclastic “Spinoza’s Life and Works” is available in pdf [for a time this link did not work, now it does]. An excellent sweeping and detailed historical picture of the man. It is some 50 digital pages, but really worth reading.