Voor Steven B. Smith is ‘Jewish liberalism’ eigenlijk nog steeds een oxymoron

0
294


Hij heeft een ambivalente houding zowel tegenover Spinoza
als tegenover het jodendom. Al schreef hij veel over Spinoza en het liberalisme [Spinoza, Liberalism, and Jewish Identity
(1997), Spinoza’s Book of Life
(2003)], nog altijd kan Steven B. Smith niet goed zijn houding bepalen
tegenover Spinoza en zijn rol in de modernisering van het jodendom. Een paar
dagen geleden, op 16 mei, verscheen in Commentary
Magazine
een in mijn ogen enigszins merkwaardig stuk van zijn hand met de
ondertitel: “A political and philosophical inquiry into the first modern Jew.”De lead text luidt:


It is one of the
great paradoxes of modern history that one of the most important Jewish
philosophers who ever lived—indeed, the man who had perhaps the greatest
influence on modern Judaism—is the one Jewish philosopher to have been excommunicated.