Voor Martin Berendt & Julius Friedländer was Spinoza de filosoof par excelence

0
319

Ja, zelfs
dé filosoof van alle tijden . Zij
schreven:  

Martin Berendt & Julius Friedländer, Spinoza's Erkenntnislehre in ihrer Beziehung
zur modernen Naturwissenschaft und Philosophie: allgemeinverständlich
dargestellt
. Berlin: Mayer & Müller, 1891 – XIX, 315 pp.

Verder vond ik nog dat de tweede schreef

Julius Friedländer, Spinoza:
ein Meister der Ethik
: Nach einem Vortrage gehalten in der Deutschen
Gesellschaft für ethische Kultur in Berlin (Berlin: Verlag C.R. Dreher, 1985) in-8. 30 pp [daar ik het zo'n fraaie titel vind, laat ik hem vet oplichten]

….. Der
Mechanismus des Bewusstseins, in-8. Leipzig, Fack

Over beiden heb
ik geen enkele biografische informatie kunnen vinden, maar uit de kop van de
bespreking door F. Picavet in Revue
Philosophique de la France et de l'Étranger
[T. 44 (JUILLET A DÉCEMBRE
1897), pp. 320-323] is te zien dat Julius Friedländer blijkbaar medicus was.
Die bespreking heeft in de kop:

Dr. Martin Berendt et Dr. med. Julius Friedländer. Spinoza's
Erkenntnisslehre in ihrer Beziehung zur modernen Philosophie. Berlin, Mayer et
Müller. La théorie de la connaissance chez Spinoza dans son rapport avec la
philosophie et la science de la nature. xx-316 pages.