Voor €1121 is "Het leven van B. de Spinoza" voor u

0
441

Antiquaar Rudi Thoemmes Rare Books (Bristol, United Kingdom) heeft in de aanbieding:  

Het leven van B. de Spinoza, met eenige Aanteekeningen over zijn Bedrijf, Schriften, en Gevoelens. Door den heer Bayle, Leeraar der Wijsgeerte te Rotterdam, nevens een kort betoog van de Waarheit des Christelijken Godsdiensts; en twee Verhandelingen, I. Van de ziel. II. Van Godts wezentlykheit. Door den heer Jaquelot, leeraar der Fransche kerke in 's Gravenhage. Vertaalt door F. Halma. De voorreden behelscht eenige aanmerkingen tegens 't Levensvervolg van Philopater. Utrecht: Francois Halma, Willem van de Water, 1698.

Zulke koopjes komen er maar weinig op ons pad. 
[Zie in dit blog méér over Halma's vertaling en over hoe u het gratis kunt downloaden, maar dit in handen hebben is wel even iets anders]