Vondel en Spinoza: gelijkgerichte stemmen in ‘t maatschappelijk debat

0
614

Het lopende nummer van het tijdschrift De Zeventiende Eeuw [28 (2012) 1, p. 66-81] bevat een artikel van Mike Keirsbilck, “‘Sou niet te duchten staen gewetens scharpe dwang’. Politieke beschouwingen in Joost van den Vondels Palamedes en Baruch de Spinoza’s Theologisch-Politiek Traktaat”.

Mooi is dat de PDF’s van deze artikelen te downloaden zijn [zie hier]

 

Tijdens de Spinoza-zomerweek 2011 van de Ver. Het Spinozahuis, was Mike Keirsbilck al eens komen vertellen over zijn doctoraats-studie naar “politieke discoursen” in drie werken van Joost van den Vondel (1587 – 1679) die hij analyseert in het licht van Foucaults gouvernementalité-begrip. In dat verband vergelijkt hij ook de mogelijke ideeënrelatie tussen Vondel’s Palamedes oft Vermoorde Onnooselheyd (1625), waarin via Palamedes de verontwaardiging over de onthoofding van Oldenbarneveld onder Mauritz wordt geuit, en Spinoza’s TTP (1670), waarin die verontwaardiging 50 jaar later nóg op diverse plaatsen doorklinkt. ]zie hier]