Volgens Jacques Basnage liet Spinoza niet na "te heigen naa de onstervelykheid"

0
48

Spinoza in de Nederlands-joodse historiografie # 7

 

Vandaag meldde google.alert dat het Rijksmuseum een nieuwe pagina bracht met de prent die Noach van der Meer (1741 – 1822) maakte van de aanslag die op Spinoza gepleegd werd. Hij deed dat – naar een tekening van Jacobus Buys – als illustratie voor de vertaling van het boek van Jacques Basnage de Beauval, De historie der Jooden, van den tyd van Jesus Christus tot op den tegenwoordigen tyd: Om te dienen tot een vervolg of derde deel, op de werken van Flavius Josephus. by J. van Gulik, 1784.

Die informatie staat er niet bij. Voor mij mooi aanleiding om te melden dat het exemplaar uit de Universiteitsbibliotheek van Amsterdam van dat boek [nr: O 61-1312] op Early Books Online gedigitaliseerd staat. Daar is te zien dat deze gravure (waarvan hierboven slechts een uitsnede) tussen de bladzijden 652 en 653 (in de digitale telling op blz. 683) in dat boek voorkomt.

Over wat er aan dat plaatje niet klopte had ik al eerder een blog.