VNG op werkbezoek in Barendrecht

VNGDe Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt namens alle nederlandse gemeenten de gezamenlijke belangen. De afdeling financien van het VNG bracht op 18 november 2009 een werkbezoek aan Barendrecht. Na een door mij verzorgde inleiding over Barendrecht kwam het gesprek op financiele aspecten. Zo hebben we gesproken over de bezuinigingen uit het gemeentefonds en de gevolgen voor Barendrecht en hebben we stilgestaan bij mogelijk te verwachten scenario's in en na 2013. Duidelijk was dat voor alle gemeenten een onduidelijke situatie is ontstaan omdat de omvang van het mogelijke financiele probleem afhankelijk is van de economische groei in de komende jaren. Na de lunch is het gezelschap (zonder mij) rondgeleid door Barendrecht. De gasten spraken aan het einde van de middag van een geslaagd werkbezoek.