Vindt Immanuel Wallerstein iets over Spinoza?

0
269

Nadat zij in het hoofdstuk (‘contrapunt’) over Spinoza in haar boek Het perspectief van de multitude. Agamden, Macchiavelli, Negri, Spinoza, Virno (2011) een samenvatting heeft gegeven van de zienswijze van Jonathan Israel over belang en betekenis van Spinoza voor de Radicale Verlichting, schrijft Sonja Lavaert:

Immanuel Wallerstein“De these van Israel wordt gedeeld door biografen en historici.
Wallerstein bijvoorbeeld schrijft in het tweede deel van zijn magnum opus dat de intellectuele grondslagen van de Franse Revolutie te vinden zijn bij Spinoza.” (p. 112, vet toegevoegd)

Dit haalt ze uit Immanuel Wallerstein. Mercantillisme en de consolidatie van de Europese wereld-economie 1600-1750. Het moderne wereld-systeem II. Heureka, Weesp, 1983.

Ik vond dit zo belangrijk om hierover méér te willen lezen, dat ik het betreffende boek direct uit de bibliotheek leende. Om vervolgens tot mijn teleurstelling te moeten constateren dat Wallerstein dat helemaal niet schrijft! Een enkele keer valt wel Spinoza’s naam, maar niets van diens filosofie of betekenis wordt behandeld. Het enige dat in de buurt komt (maar dat kan absoluut niet als een stelling van Wallerstein beschouwd worden) is het volgende. In zijn inleiding behandelt Wallenstein enige auteurs die over de geschiedenis schreven. Hij beschrijft wat de periodisering aangaat drie benaderingen, drie scholen, drie groepen, die elk hun eigen breukdatum hanteren: 1500, 1650 en 1800. O.a. enigen die het midden van de zeventiende eeuw als het keerpunt van de moderne tijd beschouwen.