Vertaling van belangwekkend ‘spinozeando’-werk

0
301

Onder deze titel (verwijzend naar dit blog) laat Wim Klever mij met het doorsturen van dit berichtje hiernaast uit de NRC het volgende weten:

Israel: "But what has been less noticed but is arguable still more important is the close affinity of his (Mandeville's) political and moral philosophy to that of Spinoza, with whose work, though he never cites it, there is every reason to infer he was intimately acquainted" (Radical Enlightenment, p. 624).

Klever, die in MANDEVILLE (1670-1733). CYNISCH ESSAYIST OP BASIS VAN SPINOZA's ETHICA (2010) 10 A4 pp wijdt aan de analyse van FREE THOUGHTS: "De FREE THOUGHTS sporen perfect met de TTP, die men niet anders kan lezen dan als politieke definitie van christendom of godsdienst" (p. 54).

In eerdere correspondentie met Arne C. Jansen heb ik [Klever] niet kunnen bemerken dat hij ook maar enigermate gevoelig is voor Israel's en mijn oordeel over Mandeville's schatplichtigheid aan Spinoza. 

                                                    * * *

Blog van 26 jan. 2010 over Klevers Mandeville-tekst.

Blog van 8 febr. 2010 met mijn bespreking ervan.

Website van Arne C. Jansen