Vasile Gherasim (1892 – 1933) Roemeens filosoof volgens wie Spinoza de mens als actief zag

0
87

Nog een schrijver die ik leerde
kennen door zijn bijdrage aan Spinoza – Dreihundert Jahre
Ewigkeit
. Spinoza-Festschrift 1632 – 1932, is voor mij aanleiding
iets over hem op te zoeken. Via hem ben ik er weer eens van
doordrongen dat voor Spinoza de mens in de eerste plaats een
handelend, agerend wezen is en niet vooral passioneel en/of alleen
maar reagerend. Daarover zodadelijk.

De Roemeen Vasile Gherasim was de
eerste van 11 kinderen en werd dichter, romanschrijver, essayist,
literair criticus en historicus.

Behaalde een baccalaureaat in
1914, maar vanwege de oorlog kon hij zich niet inschrijven aan de
universiteit en ging daarom naar Wenen waar hij als zeer goede
student een beurs van de universiteit ontving. Hij begon aan
filologie, maar stapte over op filosofie bij Adolf Stöhr (1855-1902)
die diepe sporen bij hem naliet. Tegen het einde van de oorlog, in
1918, keerde hij als gevolg van ontbering naar huis terug terug,
schreef zich in bij de Faculteit der Letteren en Wijsbegeerte aan de
Universiteit van Czernowitz, waar hij in 1919 afstudeerde.
In 1921, behaalde hij het doctoraat met zijn thesis over De ethische principes van Fr.  Jodl, op basis van zijn geschiedenis van ethiek [Principiile eticii lui Fr. Jodl, pe baza istoriei sale asupra eticii]. Daarna werd hij eerst assistent-bibliothecaris en vervolgens filosofieprofessor aan de Universiteit van Tsjernivtsi. In 1927 viel hij in bij de vakgroep geschiedenis van de filosofie en na het vertrek van prof. Carl Sigel, bekleedde hij de leerstoel van de geschiedenis van de filosofie en esthetica aan de Universiteit van Czernowitz.

In verhouding tot zijn tamelijk
korte door hart-en vaatziekten gekwelde leven, heeft hij redelijk
veel studies op het terrein van literatuur, filosofie en geschiedenis
van de filosofie gepubliceerd. Hij liet geen eigen filosofisch
systeem na, maar zou wel een persoonlijke signatuur hebben gehad waarin hij de filosofie van anderen goed wist door te geven, waaronder
Spinoza en Schopenhauer. Hij was lid van het Kantgesellschaft en
corresponderend lid van de Societas Spinozana. Behalve filosoof was
hij zoals gezegd ook dichter.