Vandaag is informatiebordje aangebracht op Kerkstraat 39 in Voorburg waar Spinoza van 1663 – 1668 woonde

0
36


Hoewel mij daarover nog geen publicatie onder ogen is
gekomen [de VHS heeft zich aangeboden als uitgever van de documenten], is Kees van der Leer zeker van zijn ontdekking. Op zijn
website
is te lezen dat in het in november 2015 gepubliceerde boek Huygens’ Hofwijck, de buitenplaats van Constantijn en Christiaan “dankzij
intensief speurwerk,” werd “onthuld in welk huis aan de Voorburgse Kerkstraat
Spinoza van 1663 tot 1668 heeft gewoond. Door bestudering van Voorburgse
haardstedenregisters, verpondingsboeken, transportregisters, erfenissen,
huwelijken en kadastrale gegevens vanaf 1832 gelukte het mij vast te stellen
dat dit huis het huidige pand Kerkstraat 37-39 is.” [Cf. ook dit
blog]


Vanmiddag 16 april 2016 is om 12.00 uur: door Kees van der
Leer in aanwezigheid van wethouder Rozenberg aan het huis in de  Kerkstraat 39, Voorburg een schildje onthuld
over Spinoza’s verblijf aldaar. Tevens nam de wethouder een Engelstalige
Monumentenroute in ontvangst.
Cf. deze tweet en
deze tweet.