Vandaag 338 jaar geleden werd Spinoza begraven…

0
398

… in de Nieuwe Kerk te 's Gravenhage. Colerus schrijft in zijn Korte, dog waaragtige levensbeschryving van Benedictus de Spinoza:  

Het Lyk wierd den 25 Febr. met 6 Karossen in de Nieuwe Kerk op 't Spuy begraven, en van veel aanzienelyke luiden uitgeleid. De quitantie hiervan luid aldus:

Den 25 Febr. 1677. is Begraven Benedictus Spinoza het regt is 20 gl. Bekenne hiervan voldaan te zyn
, Teuntje Pieters weduwe van den Controlleur Norvviths.
De vrienden van de Begravenis komende, wierden naar Borgerlyke gewoonte met een dronk wyn beschonken, waarvan ik deze gequiteerde rekening vinde:  enz.