Van "Wie wird man Spinozist?" tot "How to Become a Spinozist?"

0
167

Niet alle boeken en bijeenkomsten signaleer ik op dit weblog – i.h.a. alleen boeken die geheel aan Spinoza gewijd zijn en voorts alleen symposia die in mijn ogen bijzonder zijn (voor een vollediger overzicht verwijs ik naar de agenda op de website van de VHS). Maar nu is er een boek dat deels relevant is voor de Spinozakunde en dat ook nog eens in z’n geheel onderwerp van een meerdaagse conferentie wordt. Een wel heel aparte aangelegenheid.

In 2011 verscheen bij Vittorio Klosterman in Frankfurt am Main, van Eckart Förster Die 25 jahre der Philosophie: Eine systematische Rekonstruktion.

Die 25 jaar duiden op de periode vanaf 1781 (toen Kant verklaarde dat met zijn Kritik der reinen Vernunft de filosofie begon – wat uiteraard een gotspe was, maar goed) en 1806 (toen Hegel aankondigde dat met hem de filosofie voltooid was). De kernjaren van de klassieke Duitse filosofie dus. Die jaren ook waarin het grote Spinozadebat plaats vond (na de bekendmaking door Jacobi dat Lessing zich Spinozist had verklaard). Dat debat krijgt in dit boek in hoofdstuk vier de titel: "Wie wird man Spinozist?"

Het boek werd vlot vertaald door Brady Bowman (Assistant Professor of Philosophy at Pennsylvania State University) en verscheen op 15 maart 2012 bij de Harvard University Press als Eckart Förster, The Twenty-Five Years of Philosophy. A Systematic Reconstruction.