Vakantiebeoordelingen doe uw voordeel ermee!

0
32

Zoover.nl is hét online vakantieplatform waar reizigers een beoordeling kunnen achterlaten over een vakantiebestemming of -accommodatie. Op dit moment zijn er meer dan 250.000 beoordelingen achtergelaten. Hierbij kan gedacht worden aan hotels, appartementen, campings, vakantieparken, vakantiehuizen en meer. Daarnaast kan er ook een beoordeling over vakantie bestemming gegeven worden. Accommodaties kunnen worden beoordeeld op criteria als ligging, bereikbaarheid, service, prijs/kwaliteit en algemene indruk.
Omdat er zoveel beoordelingen op de site zijn achtergelaten, zal de bezoeker niet snel ontevreden de site verlaten.