Vaderliefde en … kinderleed

0
361

Meer dan zestig jaar geleden wordt er in de biologie-les op een jongens-h.b.s. gesproken over hygiëne. In de pauze, die op de les volgt, blijft op de cour een aantal jongens nog napraten. Een aantal verhalen komt los, sterke verhalen.
Een van de jongens zegt dan:
>Gisteren stapte ik bij ons de badkamer binnen en wat zie ik ? Mijn zus is zich aan het ontharen!
Algemeen gelach stijgt op en wanneer dat wegebt klinkt er uit de laatste rij van de groep de opmerking > Zonder haar, kom ik nooit klaar !<. Nog meer gelach.

Maar wat de lachers niet zien is, dat er juist een leraar langs liep. En die hoort juist de opmerking en op basis van het opgeroepen gelach trekt die z’n conclusie. Hij draait zich om, komt naar de groep teruglopen en zegt
> Joep, je meldt je dadelijk bij de directeur !
Het gelach is onmiddellijk over en iedereen gaat weer naar binnen.

 

De andere dag horen we, dat de ouders van Joep bij de directeur zijn ontboden.
Nog twee dagen later worden we, buiten de school, op een verslag getrakteerd.
Van de ouders was de vader bij de directeur geweest.
> Ik moet u wijzen op het wangedrag van uw zoon!
> Wat is er dan gebeurd ?
> Er werden smerige opmerkingen gemaakt naar aanleiding van een les over hygiëne. En Joep vond het nodig zijn klasgenoten te vertellen wat de voorwaarden zijn om zijn smerig gedrag te kunnen uitvoeren.
> Weet u nog wat er door hem werd gezegd ?
> Ja zeker !
> Hij heeft mij verteld, dat hij gezegd heeft >>Zonder haar, kom ik niet klaar !<<

> Dat klopt, die tekst, daar gaat het om.

> Misschien mag ik dan vertellen, dat >>Zonder haar<< zijn grote zus is, en dat >>komt hij niet klaar<< is de hulp, die zij geeft bij het huiswerk maken. Zou het niet beter zijn, wanneer een leider van een school zich eerst overtuigt van wat er gebeurd is en dan pas ouders uit hun werk laat oproepen ?

Dat jaar moest Joep doubleren en na het volgend schooljaar werd hij van deze school verwijderd. We hadden het aan zien komen. Ruim zestig jaar geleden.