Urgentieoverleg

Op 29 mei 2008 stond het regionaal urgentieoverleg geagendeerd in Barendrecht. In dit ambtelijk overleg komen de urgentie-indicatiestellers die gaan over woonruimte verdeling bijeen om met elkaar te praten over de dagelijkse praktijk van urgentiestellers. Het blijkt dat velen met dezelfde problematiek om gaan en juist dit overleg heeft tot doel om de interpretatie van de regels af te stemmen. Ik mocht even als gast deze vergadering bijwonen. Hier heb ik de kans waargenomen om een heikel punt aan de orde te stellen. Ik kom namelijk in de praktijk als wethouder mensen tegen die hun zaak niet op orde hebben. Bijvoorbeeld als ze gaan samenwonen. Bij het beeindigen van de relatie willen ze een andere woning b.v. vanwege te hoge woonlasten, maar vallen dan tussen wal en schip omdat ze geen relatiebeeindigingsdocument kunnen overhandigen.