Uitbreiding van de Europese wetenschapsgeschiedenis

0
299

Prekäres WissenDe 'Frühneuzeithistoriker' Martin Mulsow biedt in zijn nieuwste boek dat medio oktober bij Suhrkamp uitkwam, Prekäres Wissen – Eine andere Ideengeschichte der Frühen Neuzeit, met een soort breedhoeklens uitzicht op een bredere verzameling van soms vreemde onderzoekers en denkers over de werkelijkheid, waarmee hij allerlei buiten de bood gevallen onderzoekers de wetenschapsgeschiedenis in wil trekken. Hij belicht de precaire kant van de wetenschapsgeschiedenis: de onzekerheid en kwetsbaarheid van bepaalde theorieën en kennisverzamelingen, de reactie op bedreiging en verlies van oude zekerheden, het risico om ketterse denkbeelden te verspreiden e.d.
Martin Mulsow draagt materiaal aan uit de ontstaanstijd van de moderne tijd, de periode van de Renaissance tot en met de Verlichting, waarmee hij de tactieken laat zien die intellectuelen bedachten om deze gevaren het hoofd te bieden, hun terughoudendheid, hun angst, maar ook de aanmoedigingen die ze ondervonden.