Training crisisbeheersing

training crisisbeheersingDinsdag 16 en woensdag 17 januari 2006 heeft het voltallige college van B&W een tweedaagse training crisisbeheersing gevolgd. Hierbij werd stilgestaan bij de rollen van de gemeente in het algemeen en de rol/bevoegdheden van de (loco-)burgemeester. De training werd gehouden in het gemeentehuis van Barendrecht. Volgende week leggen de deelnemers een toets af.