Ton de Kok over Spinoza

0
307

Op 19 oktober 2008 gaf Ton de Kok, docent Godsdienst aan het Fons Vitae Lyceum en het St. Ignatiusgymnasium, Amsterdam, de laatste lezing in de reeks lezingen bij de tentoonstelling 'Spinoza Amsterdammer'. De titel van zijn lezing luidde: "Spinoza, zijn godsconcept en levensbeschouwing". Hij is hier op de website van de Amsterdamse Spinozakring te downloaden.

Behalve godsdienstdocent is De Kok oud-Tweede Kamerlid voor het CDA, bestuurslid van de Amsterdamse Spinoza Kring en lid van de vrijmetselaarsloge Jan Amos Comenius. (zie wiki)