"The Young Spinoza" voor ’t laatst onder de loep

0
30


Dit wordt, denk ik, mijn laatste blog over dit boek:

 


Yitzhak Y. Melamed (Ed.) The Young Spinoza. A
Metaphysician in the Making
.
Oxford
University Press
, 2015 – books.google


Vandaag ga ik er afscheid van nemen en het een waardige plaats geven tussen
mijn andere boeken van en over Spinoza. Uitgezonderd de werken van Spinoza zelf
heeft geen boek mij zo lang bezig gehouden als dit, besef ik achteraf. Het
begon al ver voordat het boek bestond en er spraken van was dat het een boek
zou worden, zoals immers niet van alle conferenties en symposia over Spinoza
boeken verschijnen. Het begon bij  het
blog dat ik op 7 september 2011 maakte over de tweede conferentie die de jonge
Spinoza scholar aan het Spinozistisch firmament, die zich weldra als
Spinozistische Nova zou ontpoppen,  Yitzhak Y. Melamed, organiseerde:
The Young Spinoza: A Philosopher in
the Making
. Ik vond dat hij een
intrigerend thema te pakken had en interessante sprekers. Ik weet nog dat Herman
Terhorst mij op dat blog vroeg of ik ook wist of er een boek van zou komen.
Daarover kon ik toen niets vinden.