Terugblik: "Spinoza als kompas"

0
366

Vandaag breng ik een artikel in herinnering dat nog steeds als informatief te ervaren is: de recensie die Rob Hartmans in De Groene Amsterdammer van 30 september 2000  schreef over een drietal boeken. die de titel meekreeg: "Spinoza als kompas".
Een van die boeken is De spinozisten van Siebe Thissen, waarin hij beschrijft hoe in de tweede helft van de negentiende eeuw de belangstelling toenam voor het werk van, zoals Hartman hem omschrijft als: "de grootste Nederlandse filosoof aller tijden."

Een deel is te lezen.