Ter afronding misschien Don Garrett

0
335


Na twee lange discussies die in elkaars verlengde lagen,
over “De eeuwigheid van de menselijke geest” [cf.
blog] en over “Het lezen en begrijpen van Ethica 2/8 e.v.”
[cf.
blog] zocht ik naar teksten die handelden over ongeveer
dezelfde plaatsen bij Spinoza. Eerst kwam ik op het spoor van Richard Mason,
Spinoza: Logic, Knowledge and Religion [Ashgate
Publishing, Ltd., 2007 –
books.google] die nuttige zienswijzen lijkt te bieden.

Daarna
ontdekte ik een in mijn ogen nog belangrijker stuk, n.l.
 van Don Garrett, "Spinoza on the essence
of the human body and the part of the mind that is eternal". In: Olli
Koistinen (ed.),
The Cambridge Companion
to Spinoza's Ethics
[Cambridge University Press (2009)] dat ik NB in mijn
Spinozaboekenkast bezit, maar niet eerder in dit verband nog eens had geopend.
Ik las het hoofdstuk dat – toepasselijk – het laatste van dat boek is en kreeg
sterk de indruk dat  verschillende zienswijzen en posities die in de diverse
reacties op deze blogs ingenomen werden, op een of andere manier hier bij
elkaar werden gebracht – een zekere verzoening vonden.