Teksten van en over Willem Meijer bijeengebracht

0
414

In de loop der tijd heb ik – o.a. wegens de bewondering die ik heb voor deze vroegere Spinozist aan wie we veel te danken hebben – een flink aantal blogs gehad over dr. Willem Meijer (1842-1926). O.a. herpubliceerde ik teksten van hem die mij nog steeds van belang leken.

Hier zet ik deze blogs eens op een rijtje. Niet alle blogs overigens waarin zijn naam voorkomt en ik iets over hem zeg. De PDF's van teksten van hem bracht ik over naar een veiliger omgeving.
[Dat hoop ik geleidelijkaan met alle PDF's te doen, zodat ik de besmette www.benedictusdespinoza.nl definitief kan afstoten].

Hier zomaar een advertentie van vele lezingen die hij gaf.  


En nog zo'n gevonden bericht: "Naar de N. Ct. verneemt, heeft dr. W. Meijer zich wegens gezondheidstoestand en hoogen leeftijd teruggetrokken uit het Curatorium van de Societas Spinozana."
               Nieuwe Rotterdamsche Courant, 23-04-1924 [cf. Delpher]