‘t Is maar, hoe je wat bekijkt….!

0
59

Een eerste bezoek aan Antwerpen.

Grote verrassing voor hem !
Hij ontmoet een vriendin, die hij in geen jaren gezien heeft!
Zij nodigt hem uit om ergens een kop koffie te gaan drinken en zo zitten ze na een half uurtje gezellig te babbelen op een terras met twee koffiekannetjes voor zich.
Al pratend ziet hij ineens haar gezicht opklaren.

En zij zegt dan
> dat moet ik je zeker en vast vertellen!! Ik ben kort geleden voor het eerst Antwerpen wezen bezoeken ! Nu kan ik me een beetje indenken, waarom jullie van die stad houden.
> Waar ben je dan zoal geweest ?
> Nu, we waren er met de trein en hebben, als zo velen, die wandeling gemaakt, waarvan men zegt, dat ze voldoende is om Antwerpen te gaan waarderen. Vanaf het station naar de Schelde en met een boog andersom weer terug.
En op zijn uitnodiging wat over haar belevenissen te vertellen, begint ze met veel enthousiasme. Het bekende verhaal, inclusief de »stap opzij« naar het Rubenshuis. Alle bekende zaken komen voorbij en jij hoeft alleen maar te luisteren.
Wanneer hij het einde van haar betoog vermoedt, vraagt hij haar
> En, wat maakte nu de meeste indruk op jou ?
dan zegt zij onmiddellijk
> De kathedraal!!! Wat is die mooi !!

En vanaf het monument bij de ingang, via een rondgang buiten en binnen krijgt hij de schoonheid van deze kerk voorgezet.
> We hebben zelfs nog bij Maria wezen bidden !
Hij hebt alles nu gehoord, maar er ontbreekt nog iets.
> Hoe vond je de torens?
Even een blik van niet begrijpen.
> Nu, gewoon, hè. Twee toren, net zo mooi als de kathedraal zelf.
>Heb je daar dan niet beter naar gekeken ?
> Nee, moest dat ?
> Hoeveel torens heb je gezien?
> Gewoon, twee natuurlijk.
> Dat is het ‘m nu net, er zijn geen twee torens. De kathedraal heeft maar anderhalve toren.
>. Ik dacht al, dat die er misschien in de oorlog afgeschoten was, bv door een V2, die vanuit Nederland werden afgeschoten!
> Nee, die toren is nooit afgebouwd. En nu is dit het merkteken van de stad! Maar zeg, dat je dat niet meer opgevallen is ! Dat zie je toch al zo wanneer je de plaats komt oplopen !
> Ach, ik vind het zo normaal, dat een kerk twee torens heeft, die dan ook bij die kerk passen, dat ik er niet meer zo op let!

Achteraf, thuis, spreekt hij er toch wel je bevreemding over uit. Een verslag van de kathedraal als gold het een rondleiding en dan moest ik zelf nog naar de torens vragen !

Wanneer hij mij dan ook dit schrijft denk ik
> Ik ken dit !!!!
Ik zou dit ook moeten doen.
Dan kan en zal niemand mij meer van mamomanie betichten !